ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - FAZA III

Slijedom objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., pozivaju se svi potencijalni prijavitelji da se sukladno natječajnoj dokumentaciji prijave za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.

05. rujan 2014. godine http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76 http://scf-wf.mrrfeu.hr/ap