Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ICT-AAC PROGRAMSKA RJEŠENJA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH nastavlja provođenje edukacija u okviru SOIH – Foruma virtualnog učenja o KPOSI s ciljem predstavljanja asistivnih tehnologija kao snažne potpore neovisnom življenju

Edukaciju „ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju“ će provesti prof. dr. sc. Željka Car, Zavod za telekomunikaciju, Fakultet elektrotehnike i računarstva i izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a primjenu istih prikazat će Dinka Vuković i Nadica Bjelčić sa sinovima koji su korisnici.

Edukacija će se održati dana 09. rujna 2021.godine s početkom u 13,00 sati putem Zoom platforme, a namijenjena je članovima upravljačkih tijela i zaposlenicima saveza i udruga, osobama s invaliditetom i roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Na edukaciju se možete uključit OVDJE.