Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA U POSJETI UDRUZI INVALIDA RADA I OSOBA S INVALIDITETOM BELIŠĆA I VALPOVA

Slika: HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA U POSJETI UDRUZI INVALIDA RADA I OSOBA S INVALIDITETOM BELIŠĆA I VALPOVA

Hrvatski savez udruga invalida rada u okviru provedbe programa “Razvojem mreža socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom” dana 27. listopada 2022. godine posjetio je Udrugu invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova

Predstavnici Hrvatskog saveza udruga invalida rada predsjednik, Ante Štulić, izvršni direktor, Leke Sokolaj i član Predsjedništva,  Dubravko Sopek dana 27. listopada 2022. godine posjetili su Udrugu invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova u okviru provedbe trogodišnjeg programa „Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom“ financijski podržanog sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji.

Predstavnici Hrvatskog saveza udruga invalida rada i predsjednik Udruge invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova, Ivica Korov razgovarali su o ulozi i djelovanju udruge u kriznim situacijama te razmijenili primjere dobre prakse organizacija civilnog društva. Razgovarali su i o mjerama za osiguranje vidljivosti udruga u lokalnim zajednicama.

Izvršni direktor, ujedno i pravnik, Leke Sokolaj predstavio je novine vezane za Zakon o socijalnoj skrbi, te Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

Također, najavio je nove zakone od velike važnosti za osobe s invaliditetom, Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji, te zakonske pretpostavke za ostvarivanje prava.