Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

EU FONDOVI 2021. - 2027. - NOVE PRILIKE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU organizira ciklus javnog predstavljanja novih mogućnosti financiranja projekata i partnerskih konzultacija o strateškim dokumentima koji su u pripremi

Kroz seriju ovih informativno-edukativnih događanja pod nazivom „EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike“ zainteresirana javnost dobit će priliku iz prve ruke saznati o tijeku izrade strateških dokumenata za korištenje EU fondova u financijskom razdoblju 2021.-2027., o novim mogućnostima financiranja projekata, o velikim i strateškim projektima u pripremi te o promjenama koje će omogućiti brže i lakše korištenje EU fondova. Uz praćenje različitih prezentacija, predavanja i panel rasprava sudionici mogu dobiti i odgovore na pitanja od predstavnika različitih institucija iz sustava upravljanja i kontrole EU fondova.

Sva događanja su organizirana u skladu s važećim epidemiološkim mjerama i uz prijenos uživo putem Interneta.


Više informacija o događanjima može se potražiti na mrežnim stranicama strukturnifondovi.hr.