XIII. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

U okviru kampanje „Djelujmo zajedno“, a u organizaciji Koordinacijskog odbora udruženja i saveza osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona od 30. do 31. listopada 2019. godine u Sanskom Mostu započela je dvodnevna XIII. Međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba s invaliditetom

Cilj Konferencije bio je sagledati današnji status i prava osoba s invaliditetom te iznaći način kako unaprijediti položaj osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.Konferencija se odvijala u ozračju akcije nazvane „Uz zid“ koju provodi Koordinacijskiodbor udruženja i saveza osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona. Tom akcijom želi se ukazati na diskriminacijski odnos aktualnih vlasti u Unsko-sanskom kantonu prema udrugama i savezima osoba s invaliditetom. Tijekom Konferencije održano je niz predavanja o statusu, položaju i pravima osoba s invaliditetom. Na Konferenciji su sudjelovali predstavnici brojnih udruga osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Makedonije.

Ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada na Konferenciji je sudjelovao Leke Sokolaj, izvršni direktor te je nazočne educirao o razlici između ugovora o dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju.