Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SASTANAK U ZAVODU ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Hrvatski savez udruga invalida rada u sklopu kampanje "Tjedan dana s invalidima rada" održao je radni sastanak u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Dana 18. ožujka 2021. godine u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada – 21. ožujak i Tjedna dana s invalidima rada održan je radni sastanak u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba s invaliditetom s gospođama Danirom Benc ravnateljicom Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Jasenkom Sučec i Đurđicom Blažinkov Živković pomoćnicama ravnateljice Zavoda i Alenom Kolarom pomoćnikom ravnateljice za sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prilikom sastanka istaknuti su prioriteti u rješavanju radno pravnog statusa osoba s invaliditetom i poboljšanja uvjeta održavanja istog. U prilog tome navedena je inicijativa ugradnje usluge radnog asistenta, rada sa skraćenim radnim vremenom i potreba ugradnje razumne prilagodbe u Zakon o radu. Ujedno smo naveli i probleme nastale u postupcima revizije prava, sustava socijalne skrbi i provođenja kontrolnog vještačenja gdje se postupak provodi protivno određenjima Zakona o općem upravnom postupku iz razloga što se od korisnika ne traži medicinska dokumentacija prikupljena nakon zadnjeg vještačenja što u konačnici uzrokuje gubitak stečenih prava (osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu).

Također smo istaknuli potrebu uvođenja podskupina za 3. i 4. razinu funkcionalnosti osoba s invaliditetom. Smatramo da bi se na taj način ostvarila dobra osnova za primjenu budućeg Zakona o inkluzivnom dodatku i unutar razina napravila razlika u funkcionalnosti jer nisu iste mogućnosti osoba s invaliditetom unutar navedenih kategorija.