RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA - MOJA PRIČA

Izložba Moja priča je postavljena u Muzeju grada Zagreba u povodu 25 godina Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba DODIR

Izložba Moja priča održava se u obilježavanju tjedna Helen Keller - gluhoslijepe žene koja je postala inspiracija i dobar primjer upornosti u svladavanju tjelesnih nedostataka.

Na izložbi Moja priča možemo vidjeti i opipati radove gluhoslijepih autora Ivana i Mladena Vrućine, Marijana Jurenca i Dušana Došenovića.
Izložba postavljena u Muzeju grada Zagreba povodom 25 godina Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba DODIR rezultat je suradnje Muzeja i Saveza, a cilj joj je pridonijeti toleranciji među ljudima, uvažavanju različitosti, približavanju muzeja što širem krugu društvenih skupina i uključivanje muzeja u život zajednice.

Izložba je otvorena u sklopu Javne kampanje za podizanje svijesti o osobama s invaliditetom kao zajedničke aktivnosti 8. Centra znanja.

Na otvaranju izložbe sudjelovao je Hrvatski savez udruga invalida rada.