NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom obilježava se 05. svibnja

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom je u Hrvatskoj prvi put obilježen 5. svibnja 2001. godine. Cerebralna paraliza po prvi put je uvedena u medicinsku literaturu još 1862. godine pod imenom Morbus Little, kada je engleski ortoped W. J. Little opisao 63 djece sa specifičnim poremećajima kretanja smatrajući ih posljedicom oštećenja mozga tijekom patološke trudnoće.

Cerebralna paraliza je grupa poremećaja pokreta i položaja uzrokovana oštećenjem mozga u ranim stadijima razvoja. Kontrola pokreta često postaje loša, iako je oštećenje mozga neprogresivno. Oštećenje može nastati prije, za vrijeme ili nakon porođaja.

Na razini promicanja i unaprjeđenja zdravlja potrebna je trajna senzibilizacija i upoznavanje šire javnosti s problemima s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom. Važno je stalno iznova usmjeravati pažnju društva na psihološke, socijalne, medicinske i ekonomske aspekte cerebralne paralize.

Cilj Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom je informiranjem građana promijeniti sliku o cerebralnoj paralizi te omogućiti osobama s cerebralnom paralizom uključivanje u život zajednice. Nužno je omogućiti obrazovanje prilagođeno mogućnostima osobe s cerebralnom paralizom što ujedno povećava konkurentnost na tržištu rada. Promicanje i poštivanje različitosti u društvu se potiče i zapošljavanjem osoba s cerebralnom paralizom. Uključivanje u radnu sredinu pomaže u rušenju predrasuda te donosi financijsku samostalnost osoba s cerebralnom paralizom.

Više o Nacionalnom danu osoba scerebralnom paralizom možete pronaći nahttps://www.hsucdp.hr/.