Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1993. godine službeno je proglasila 17. listopada Svjetskim danom borbe protiv siromaštva

Od 1992. godine, kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda odlučila da će se 17. listopada promicati potreba za smanjenjem siromaštva u svim zemljama, taj se dan obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Siromaštvo se uglavnom definira kao oskudica materijalnih ili novčanih sredstava, dok socijalna isključenost ima šire značenje, a osim ekonomske, uključuje i socijalnu, kulturnu, političku i druge dimenzije, što znači da bi javne politike protiv isključenosti svakako trebale pretpostavljati i bolji pristup institucijama i drugim mehanizmima socijalne integracije.

Isto tako, kada se govori o ovoj temi, važno je istaknuti da je stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj za 2019. godinu iznosila 18,3%, osoba u riziku od siromaštva bilo je 23,3%, a osoba u teškoj materijalnoj deprivaciji 7,3%.

Ovi podaci nedvosmisleno pokazuju posebno ranjivu grupaciju u društvu te ukazuju na nužnost donošenja mjera i aktivnosti pažljivo usmjerenih upravo prema smanjenju rizika od siromaštva.