Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

14. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM U SANSKOM MOSTU

Pod posebnim okolnostima uzrokovanim virusom COVID-19 od 28. do 29. listopada 2020., online preko platforme ZOOM, održana je 14. međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba s invaliditetom u Sanskom Mostu

Organizator Konferencije bio je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko – Sanskog kantona i Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 –2021).

Program rada bio je bogat i sadržajan brojnim temama od unapređenja položaja osoba s invaliditetom i njihovih organizacija, rada s djecom s teškoćama u vrijeme pandemije, uključivanja područja invaliditeta u lokalne medije do integracije osoba s invaliditetom i zapošljavanja u lokalnoj zajednici, a o njima su pričali stručnjaci iz navedenih područja.

Drugi dana Konferencije izlaganja su imali predstavnici saveza i udruga osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, a o prvoj temi „Što povezuje invaliditet, ljudska prava i Ciljeve održivog razvoja“ govorila je Marica Mirić iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH.

O „Sprječavanju nasilja nad ženama s invaliditetom“ govorile su Lorena Vovk, Kristina Peruničić i Martina Mokus iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH„Kako udruge mogu utjecati na zdravstveni sustav? - primjer uspješne kampanje u Republici Hrvatskoj“ tema je koju je predstavila Dijana Roginić iz Saveza društva multiple skleroze Hrvatske. O„Važnosti komunikacijskih kanala u neprofitnom sektoru i zašto su važne Europske snage solidarnosti“i zlaganje su imale Ivana Kučina iz  Društva distrofičara Zagreb i Gordana JurčevićizUdruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije. „Put prema sustavu rane intervencije“izlagao je Nikola Tadić iz Saveza udruga za autizam Hrvatske. Luka Keller iz Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom predstavio je „Ulogu nevladinog sektora u razvoju socijalnih usluga u zajednici i rezultate provedenog istraživanja potreba udruga osoba s invaliditetom“.

Pokazalo se da u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini osobe s invaliditetom moraju pratiti brojne zakone i propise kako bi ostvarile određena prava što predstavlja popriličan problem te zahtjeva pravnu podršku. „Prikazu iskustava pravnog savjetovališta“ tema je koju je predstavio izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada Leke Sokolaj.