Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"SA STAKLOM U KREATIVNI SVIJET"

Od 01. siječnja 2021. godine Hrvatski savez udruga invalida rada je partner na projektu "Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje"

Kreativna radionica

 

“SA STAKLOM U KREATIVNI SVIJET ”

 

petak, 22. siječanj 2021., Hrgovići 47, Zagreb
Hrvatski savez udruga invalida rada 22. siječnja 2021. godine organizirao je drugu kreativnu radionicu po projektu "Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje" UP.04.2.1.09.0056, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a provodi Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga zajedno s još sedam partnera.

Kreativna radionica organizirana je prostoru Saveza u Hrgovićima 47, Zagreb. Na radionici je sudjelovalo 10 žena koje su u mirovini. Radionica je organizirana sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama.

Radionicu je vodila Iva Karakaš, voditeljica kreativne radionice po projektu.

Cilj kreativnih radionica je osmisliti razne edukativne programe kojima se nastoji postići stvaralaštvo, cjeloživotno učenje, kreativno izražavanje i korištenje slobodnog vremena, a kako bi se unaprijedio život starijim osobama.

Kroz vrijeme provedeno na radionicama u ovakvom obliku polaznicima se omogućuje da osvijeste svoju kreativnost, obogate život, upoznaju se s novim ljudima, druže se i podižu kvalitetu svog života.

Na ovoj radionici polaznice su radile decoupage salvetnu tehniku na staklu. Tema je bila sa staklom u kreativni svijet. Svaki uradak koji je nastao je drugačiji i poseban.