UDRUGA INVALIDA RADA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik/ca: Zlatko Novak

Adresa: A. Schulteissa 19, 40 000, Čakovec

Telefon: +385 (0)40 390 921

Fax: +385 (0)40 390 921

Email: uirmzck@gmail.com

Web: www.uir-mz.hr

OIB: 97419618175

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR

Hrgovići 47, 10 110 Zagreb

 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • Fax: +385 1 48-29-076
 • info@hsuir.hr
 • OIB: 18890872018
 • IBAN: HR2623600001101372628
 • Radno vrijeme 7:30 - 15:30h (ponedjeljak - petak)

  HSUIR - PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 • besplatne pravne informacije i savjeti
 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • info@hsuir.hr
 • Svaki dan 9:00 - 14:00 (ponedjeljak - petak)