ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE MJESEČNE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI ZA 2012. GODINU

Na temelju članka 56., a u vezi s člankom 35. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, broj 137/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijela Odluku  o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu (»Narodne novine«, broj 34/2012).

Odluku pogledajte na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_62_1499.html