XII. PROŠIRENA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I NADZORNOG ODBORA

29. ožujka 2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora te proširena sjednica Predsjedništva HSUIR-a

Na sjednici Nadzornog odbora HSUIR-a pregledano je cjelokupno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2018. godinu. Nadzornom odboru dano je na uvid cjelokupno poslovanje HSUIR-a.

Nadzorni odbor utvrdio je sljedeće:  

-  knjigovodstvo Saveza vodi se po kontnom planu i propisima za neprofitne organizacije

-  sva dokumentacija uredno se vodi sukladno zakonskim propisima

-  HSUIR uredno dostavlja nadležnim institucijama svu potrebnu dokumentaciju o izvršavanju programa/projekata.

 

Nakon Nadzornog odbora održana je proširena sjednica Predsjedništva HSUIR-a. Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo i pohvalilo Izvješće o radu HSUIR-a za 2018. godinu. Na sjednici Predsjedništva podneseno je izvješće kampanje „Tjedan dana s invalidima rada“

Predsjedništvo je iscrpno izvješteno o provedbi projekata i programa koje provodi HSUIR.