NOVI NEOPOREZIVI PRIMITCI RADNIKA

U Narodnim novinama br. 80/19. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 01. rujna 2019. godine

Pravilnikom se povećava visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu s dosadašnjih 170,00 kn (85,00 kn za ½ dnevnice) na 200,00 kn (100,00 kn za ½ dnevnice)

Osim toga, Pravilnikom se uvode novi neoporezivi primitci koje poslodavci mogu isplatiti / omogućiti svojim radnicima, i to:

Novčanapaušalnanaknadaza podmirivanje troškovasmještaja i prehrane radnika

Do 5.000,00 godišnje.

Troškoviprehrane radnikanastali za vrijeme rada kod poslodavacana temelju vjerodostojne dokumentacije

Do 1.000,00 mjesečnopod uvjetom daračunio obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Troškovismještaja radnikanastali za vrijeme rada kod poslodavacana temelju vjerodostojne dokumentacije

Do visine stvarnih izdatakapod uvjetom daračunio obavljenim uslugama smještaja glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

Do visine stvarnih izdataka.

Neoporezive svote tuzemnih dnevnica za službena putovanja primjenjuju se za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od 1. rujna 2019. Također neoporezivi primitci po osnovi nadoknade troškova prehrane i smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove prehrane i smještaja koji se odnose na razdoblje nakon 01. rujna 2019. godine.