Vijesti / 12.2.2018.

Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški usmjerenih jačanju kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva

Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hrpod nazivom Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranici Ministarstva: http://www.mdomsp.hr/?id=8894&pregled=1&datum=Fri%20Feb%2009%202018%2011:59:55%20GMT+0100
 
Rok za dostavu prijava:  kontinuirano tijekom 2018. godine ili isteka dostupnosti osiguranih financijskih sredstava.

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR

Hrgovići 47, 10 110 Zagreb

 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • Fax: +385 1 48-29-076
 • info@hsuir.hr
 • OIB: 18890872018
 • IBAN: HR2623600001101372628
 • Radno vrijeme 7:30 - 15:30h (ponedjeljak - petak)

  HSUIR - PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 • besplatne pravne informacije i savjeti
 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • info@hsuir.hr
 • Svaki dan 9:00 - 14:00 (ponedjeljak - petak)