Vijesti / 13.9.2017.

MDOMSP otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine

MDOMSP otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Na temelju ocjene stanja u području socijalne zaštite Vijeće Europske unije je 2017. godine donijelo posebne preporuke za Republiku Hrvatsku, te se prema preporuci broj 2 očekuje poboljšanje koordinacije i transparentnost socijalnih naknada .
Nacionalnim programom reformi za 2017. godinu istaknuta je potreba nastavka provedbe reforme sustava socijalne zaštite, kako bi se smanjilo siromaštvo, zaštitile najosjetljivije skupine društva i postigao pravedniji i učinkovitiji sustav socijalne zaštite.
S ciljem izvršenja traženih preporuka, kao i provedbe Nacionalnog programa reformi, izrađen je Nacrt prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine (dalje: Akcijski plan), koji predstavlja temelj za međuresorno djelovanje i provedbu usklađenih politika u području socijalnih naknada. Akcijskim planom definirane su mjere, nositelji pojedinih mjera i odgovorne institucije, aktivnosti, rokovi provedbe, financijski učinci te način praćenja provedbe planiranih aktivnosti.
Dokument je izrađen u suradnji s članovima međuresorne Radne skupine za izradu revizije sustava socijalnih naknada u Republici Hrvatskoj.
 
Javno savjetovanje otvoreno je na Središnjem državnom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja", dostupno na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5982
 
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 11. rujna do 10. listopada 2017. godine.  

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR

Hrgovići 47, 10 110 Zagreb

 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • Fax: +385 1 48-29-076
 • info@hsuir.hr
 • OIB: 18890872018
 • IBAN: HR2623600001101372628
 • Radno vrijeme 7:30 - 15:30h (ponedjeljak - petak)

  HSUIR - PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 • besplatne pravne informacije i savjeti
 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • info@hsuir.hr
 • Svaki dan 9:00 - 14:00 (ponedjeljak - petak)