Vijesti / 22.1.2018.

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Hrvatski Sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Zakon je stupio na snagu 30. prosinca 2017. godine

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Hrvatski Sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 130/17). Zakon je stupio na snagu 30. prosinca 2017. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi donosi brojne izmjene. Izdvajamo ih te ih pojašnjavamo:


1. Povećanje osobne invalidnine:

 

Povećava se iznos osobne invalidnine s 250% na 300% osnovice.  Osobna invalidnina raste s 1.250,00  na 1.500,00 kn. Stupa na snagu s 01. travnja 2018. godine.

 

2. Povećanje doplatka za pomoć i njegu:

 

Povećava se doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu sa 100% na 120 % osnovice. Povećava se doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu sa 70% na 84% osnovice. Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu raste s 500,00 na 600,00 kn, dok u smanjenom iznosu raste s 350,00 na 420,00 kn. Stupa na snagu s 01. travnja 2018. godine.

 

3. Struktura prihoda i imovinski cenzus:

 

U strukturu prihoda se ne uračunavaju plaća i autorski honorar. Novac zarađen temeljem rada koji je reguliran ugovorom o djelu ulazi u prihod.

 

4. Partnerima se priznaje status njegovatelja:

 

Prema izmjenama ZIDZSS-u, čl. 63., st.3 „pravo na status njegovatelja priznaje se bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom“.

 

5. Ostale izmjene:

 

a) zajamčena minimalna naknada: uvid u prihod i imovinu korisnika zajamčene minimalne naknade obavlja samo Centar za socijalnu skrb

b) uvodi se usluga obiteljske medijacije

c) uvodi se zabrana otuđenja, odnosno opterećenja nekretnina korisnika od strane djelatnika ustanova socijalne skrbi te njihovih srodnika i partnera

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi nalazi se na linku:  https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html 

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR

Hrgovići 47, 10 110 Zagreb

 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • Fax: +385 1 48-29-076
 • info@hsuir.hr
 • OIB: 18890872018
 • IBAN: HR2623600001101372628
 • Radno vrijeme 7:30 - 15:30h (ponedjeljak - petak)

  HSUIR - PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 • besplatne pravne informacije i savjeti
 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • info@hsuir.hr
 • Svaki dan 9:00 - 14:00 (ponedjeljak - petak)