PROGRAM ZA ODRŽIVI RAZVOJ 2030.

Program 2030., predstavlja svojevrstan univerzalni okvir namijenjen svim zemljama u svrhu iskorjenjivanja siromaštva i dostizanja održivog razvoja do 2030., a obuhvaća ambiciozan skup od 17 ciljeva održivog razvoja

http://http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5708_hr.htm