OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA DVA PROGRAMA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je natječaje za dva programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. – 2013.:"Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" i "Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj" iz Europskog socijalnoga fonda.

"Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.
Ciljevi natječaja "Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj" su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima te jačanje njihovih kapaciteta za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim organizacijama civilnog društva koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).
Natječaji su objavljeni na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr. početnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod bannerom "Prijenos uživo", a adresa e-pošte putem koje će zainteresirani izvan Zagreba moći postavljati pitanja predstavnicima davatelja bespovratnih sredstava je: infodani@uzuvrh.hr.