ODRŽANA 12. SJEDNICA ODBORA ZA PRAĆENJE OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA"

U Svetom Martinu na Muri održana je 12. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa "Konkuretnost i kohezija“, koji sadrži mjere i aktivnosti za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. godine

Temeljen na kohezijskoj politici EU ovaj program doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta u znanstvenoj, socijalnoj i obrazovnoj infrastrukturi. Radi postizanja gospodarske i socijalne kohezije program je osmišljen kroz deset područja ulaganja temeljena na horizontalnim načelima koja se ugrađuju u pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, a koja obuhvaćaju promicanje ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivi razvoj.

Na sjednici je usvojeno Godišnje izvješće o provedbi OPKK za 2018., kao i plan njegove izmjene slijedom revizije učinkovitosti, vrednovanja sustava odabira projekata i poštivanja horizontalnih načela. U okviru sjednice usvojena su i druga izvješća o provedbi unutar prioritetnih osi te kriteriji i metodologija za odabir operacija u okviru pojedinih investicijskih prioriteta.

Sudionici/e sjednice bili su i u posjeti projektima u Čakovcu (Međimurskom veleučilištu Čakovec, Razvojno-edukacijskom centru za metalsku industriju i Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje), Varaždinu (Regionalnom obrazovnom centru) i Sv. Ivanu Žabno (obilazak projektne lokacije - Željeznička postaja).


Na sjednici je, ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada, sudjelovao Leke Sokolaj, izvršni direktor.