III. SASTANAK STRUČNOG SAVJETA PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U Zagrebu, 10. lipnja 2019. godine održan je III. sastanak III. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe invaliditetom o temi zapošljavanje osoba s invaliditetom

Sastanku su prisustvovali članovi Stručnog savjeta te predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tema sastanka bila je zapošljavanje osoba s invaliditetom.Tijekom sastanka analizirale su se do sada utvrđene prednosti i nedostatci kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom. Kao jedan od glavnih izazova prepoznata je nužna transformacija sustava obrazovanjai njegovo usklađivanje s potrebama tržišta rada općenito, a onda i posebno s potrebama i mogućnostimaza osobe s invaliditetom. Razgovaralo se o važnosti protoka i potrebi koncentracije informacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom na jednom mjestu te važnosti prepoznavanja mogućnosti u iskorištavanju preostalih radnih sposobnosti osoba s invaliditetom. Istaknuti su pozitivni primjeri zapošljavanja osoba s invaliditetom u Italiji i Portugalu, ali i činjenica da niti u inozemstvu ne postoji odgovarajuće rješenje koje bi se moglo „samo preslikati“ na naš sustav zapošljavanja i našu aktualnu situaciju.

Kao jedan od zaključaka nametnula se potreba za održavanje posebnog sastanka s predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada na sastanku je sudjelovao Leke Sokolaj, izvršni direktor.